iPhone 13 Pro lần đầu tích hợp màn hình 120 Hz

Hai mẫu iPhone 13 thuộc dòng Pro được trang bị màn hình với tần số làm tươi 120 Hz và ba camera sau đều có tính năng chụp đêm.

iPhone 13 Pro lần đầu tích hợp màn hình 120 Hz
Hai mẫu iPhone 13 thuộc dòng Pro được trang bị màn hình với tần số làm tươi 120 Hz và ba camera sau đều có tính năng chụp đêm.