iPhone 13 Pro Max dễ vỡ trong bài thử thả rơi

Trong bài kiểm tra thả rơi, mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple dễ bị vỡ mặt kính so với Galaxy S21 Ultra.

iPhone 13 Pro Max dễ vỡ trong bài thử thả rơi
Trong bài kiểm tra thả rơi, mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple dễ bị vỡ mặt kính so với Galaxy S21 Ultra.