Jack Ma không còn đủ sức che chở, Triệu Vy 'ngã ngựa'

Triệu Vy mất trắng sự nghiệp sau khi Alibaba không còn đủ sức che chở cô, các nhóm quyền lực làm chỗ dựa cho cô nhiều năm qua lần lượt bị giám sát. ]]>

Jack Ma không còn đủ sức che chở, Triệu Vy 'ngã ngựa'
Jack Ma không còn đủ sức che chở, Triệu Vy 'ngã ngựa'Triệu Vy mất trắng sự nghiệp sau khi Alibaba không còn đủ sức che chở cô, các nhóm quyền lực làm chỗ dựa cho cô nhiều năm qua lần lượt bị giám sát. ]]>