Kết quả xét nghiệm 35 người TP.HCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 mới

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 về từ Hải Dương. ]]>

Kết quả xét nghiệm 35 người TP.HCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 mới
Kết quả xét nghiệm 35 người TP.HCM tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 mớiTrung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 về từ Hải Dương. ]]>