Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội

42 người sống tại tầng 24 (Park 10, Khu đô thị Times City), cùng tầng với bệnh nhân người Ấn Độ có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. ]]>

Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội
Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội 42 người sống tại tầng 24 (Park 10, Khu đô thị Times City), cùng tầng với bệnh nhân người Ấn Độ có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. ]]>