Kết quả xét nghiệm đầu bếp phục vụ tàu tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả xét nghiệm đối với đầu bếp phục vụ tàu đưa 122 du khách tham quan vịnh Hạ Long. ]]>

Kết quả xét nghiệm đầu bếp phục vụ tàu tham quan vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả xét nghiệm đầu bếp phục vụ tàu tham quan vịnh Hạ Long, Quảng NinhCơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả xét nghiệm đối với đầu bếp phục vụ tàu đưa 122 du khách tham quan vịnh Hạ Long. ]]>