Khách đổ xô chụp hình với trâu đồng trong Tử Cấm Thành

Khu di tích Tử Cấm Thành trưng bày tượng trâu đồng, cùng 160 cổ vật trong đó có nhiều vương trượng ngọc, hút khách tới tham quan.

Khách đổ xô chụp hình với trâu đồng trong Tử Cấm Thành
Khu di tích Tử Cấm Thành trưng bày tượng trâu đồng, cùng 160 cổ vật trong đó có nhiều vương trượng ngọc, hút khách tới tham quan.