Khẩu trang vẫn rất cần thiết với người đã tiêm vaccine COVID-19

Theo một tạp chí khoa học của Canada, về mặt khoa học, chứng minh chắc chắn vaccine COVID-19 ngăn chặn 100% virus SARS-CoV-2 lây nhiễm là điều vô cùng khó khăn. ]]>

Khẩu trang vẫn rất cần thiết với người đã tiêm vaccine COVID-19
Khẩu trang vẫn rất cần thiết với người đã tiêm vaccine COVID-19Theo một tạp chí khoa học của Canada, về mặt khoa học, chứng minh chắc chắn vaccine COVID-19 ngăn chặn 100% virus SARS-CoV-2 lây nhiễm là điều vô cùng khó khăn. ]]>