Kính Hubble chụp ảnh ngoại hành tinh trẻ nhất

PDS 70b là hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời trẻ nhất mà kính viễn vọng Hubble từng quan sát trực tiếp, chỉ khoảng 5 triệu năm tuổi.

Kính Hubble chụp ảnh ngoại hành tinh trẻ nhất
PDS 70b là hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời trẻ nhất mà kính viễn vọng Hubble từng quan sát trực tiếp, chỉ khoảng 5 triệu năm tuổi.