Kinh nghiệm đạt 8.0 IELTS của nam sinh lớp 12

Từng loay hoay mãi không tăng được điểm số, Hồ Sĩ Đức Hoài (Hà Nội) đã tìm ra cách học có hệ thống và bứt phá từ 6.0 lên 8.0 IELTS.

Kinh nghiệm đạt 8.0 IELTS của nam sinh lớp 12
Từng loay hoay mãi không tăng được điểm số, Hồ Sĩ Đức Hoài (Hà Nội) đã tìm ra cách học có hệ thống và bứt phá từ 6.0 lên 8.0 IELTS.