Kinh nghiệm F0 cách ly tại nhà ở Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), người mắc Covid-19 thể nhẹ nên cách ly trong 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện.

Kinh nghiệm F0 cách ly tại nhà ở Mỹ
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), người mắc Covid-19 thể nhẹ nên cách ly trong 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện.