Kylie Jenner trang điểm cho cha

Kylie Jenner lần đầu trang điểm cho Caitlyn Jenner - người cha chuyển giới của cô.

Kylie Jenner trang điểm cho cha
Kylie Jenner lần đầu trang điểm cho Caitlyn Jenner - người cha chuyển giới của cô.