Làm thế nào để hạnh phúc dù nghèo?

Theo các chuyên gia tâm lý, cảm giác hạnh phúc phụ thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì về hoàn cảnh, hơn là về chính bản thân hoàn cảnh đó.

Làm thế nào để hạnh phúc dù nghèo?
Theo các chuyên gia tâm lý, cảm giác hạnh phúc phụ thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì về hoàn cảnh, hơn là về chính bản thân hoàn cảnh đó.