Lùm xùm từ thiện: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quá trình làm việc với cơ quan công an

Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ, cập nhật quá trình làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ sự trong sạch của bản thân trước thông tin tiêu cực về việc làm từ thiện. ]]>

Lùm xùm từ thiện: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quá trình làm việc với cơ quan công an
Lùm xùm từ thiện: Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quá trình làm việc với cơ quan công anĐàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ, cập nhật quá trình làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ sự trong sạch của bản thân trước thông tin tiêu cực về việc làm từ thiện. ]]>