Mã QR cá nhân chứa thông tin gì

Mã QR cá nhân có chữ ký điện tử, thông tin định danh và được dùng chung cho tất cả ứng dụng phòng chống Covid-19.

Mã QR cá nhân chứa thông tin gì
Mã QR cá nhân có chữ ký điện tử, thông tin định danh và được dùng chung cho tất cả ứng dụng phòng chống Covid-19.