Mark Zuckerberg muốn 'trừng phạt' Apple

CEO của Facebook rất tức giận với Apple và cho rằng cần giáng cho hãng này một đòn đau.

Mark Zuckerberg muốn 'trừng phạt' Apple
CEO của Facebook rất tức giận với Apple và cho rằng cần giáng cho hãng này một đòn đau.