Mặt nạ Maya cao bằng một người lớn

Các nhà khảo cổ khai quật chiếc mặt nạ Maya khổng lồ tại một di chỉ ở bang Yucatán.

Mặt nạ Maya cao bằng một người lớn
Các nhà khảo cổ khai quật chiếc mặt nạ Maya khổng lồ tại một di chỉ ở bang Yucatán.