Máy nghe nhạc 30 triệu đồng cho audiophile

Astell & Kern Kaan Alpha có công suất lớn ngang Kaan Cube, tích hợp hai chip DAC, và ba cổng xuất âm thanh.

Máy nghe nhạc 30 triệu đồng cho audiophile
Astell & Kern Kaan Alpha có công suất lớn ngang Kaan Cube, tích hợp hai chip DAC, và ba cổng xuất âm thanh.