Minh tinh Hong Kong bỏ phố về quê

Diễn viên Hong Kong Vạn Ỷ Văn, đóng "Tinh Võ Môn", ngỡ ngàng khi đom đóm đậu trên tay cô, khi bỏ phố về sống ở núi rừng.

Minh tinh Hong Kong bỏ phố về quê
Diễn viên Hong Kong Vạn Ỷ Văn, đóng "Tinh Võ Môn", ngỡ ngàng khi đom đóm đậu trên tay cô, khi bỏ phố về sống ở núi rừng.