Một giờ cấp cứu người đột quỵ não

Bà Thái Thị Loan, 54 tuổi, ở Hậu Giang, sau giấc ngủ đột nhiên không nói được, lú lẫn, yếu nửa cơ thể.

Một giờ cấp cứu người đột quỵ não
Bà Thái Thị Loan, 54 tuổi, ở Hậu Giang, sau giấc ngủ đột nhiên không nói được, lú lẫn, yếu nửa cơ thể.