Một số phiên bản iPhone 13 hết hàng sau vài phút mở bán

iPhone với bộ nhớ 1 TB hay màu xanh mới sớm được đặt mua hết, trong khi nhiều trang thương mại điện tử quá tải vì lượng truy cập lớn.

Một số phiên bản iPhone 13 hết hàng sau vài phút mở bán
iPhone với bộ nhớ 1 TB hay màu xanh mới sớm được đặt mua hết, trong khi nhiều trang thương mại điện tử quá tải vì lượng truy cập lớn.