'Mùa hoa tìm lại' tập 26: Tuyết bán bánh mì, Lệ được đại gia cầu hôn

Trong "Mùa hoa tìm lại" tập 26, Lệ được vị đại gia từng thuê cô mang thai hộ đặt vấn đề tình cảm; cô cũng bắt gặp Tuyết đang làm nhân viên của một cửa hàng bánh mỳ. ]]>

'Mùa hoa tìm lại' tập 26: Tuyết bán bánh mì, Lệ được đại gia cầu hôn
'Mùa hoa tìm lại' tập 26: Tuyết bán bánh mì, Lệ được đại gia cầu hônTrong "Mùa hoa tìm lại" tập 26, Lệ được vị đại gia từng thuê cô mang thai hộ đặt vấn đề tình cảm; cô cũng bắt gặp Tuyết đang làm nhân viên của một cửa hàng bánh mỳ. ]]>