Mùa nước nổi vớt cá bống trứng kho tiêu

Những con cá bống bụng căng trứng theo dòng nước phù sa được vớt về kho tiêu, thành món ăn dân dã, đưa cơm.

Mùa nước nổi vớt cá bống trứng kho tiêu
Những con cá bống bụng căng trứng theo dòng nước phù sa được vớt về kho tiêu, thành món ăn dân dã, đưa cơm.