Mục đích chiến lược của Nga khi cho nổ mìn để phá băng

Đợt phun trào băng và nước sông ở miền trung nam nước Nga thực chất là một hoạt động chiến lược ngăn lũ lụt ở các thị trấn gần đó. ]]>

Mục đích chiến lược của Nga khi cho nổ mìn để phá băng
Mục đích chiến lược của Nga khi cho nổ mìn để phá băng Đợt phun trào băng và nước sông ở miền trung nam nước Nga thực chất là một hoạt động chiến lược ngăn lũ lụt ở các thị trấn gần đó. ]]>