Mỹ Tâm và liveshow ‘Tri Âm’: Hai thập kỷ ca hát, 7 năm chờ đợi

Gần một thập kỷ từ liveshow gần nhất, Mỹ Tâm công bố trở lại với liveshow ‘Tri Âm', tri ân những người đã theo dõi và ủng hộ cô trong suốt chặng đường sự nghiệp. ]]>

Mỹ Tâm và liveshow ‘Tri Âm’: Hai thập kỷ ca hát, 7 năm chờ đợi
Mỹ Tâm và liveshow ‘Tri Âm’: Hai thập kỷ ca hát, 7 năm chờ đợiGần một thập kỷ từ liveshow gần nhất, Mỹ Tâm công bố trở lại với liveshow ‘Tri Âm', tri ân những người đã theo dõi và ủng hộ cô trong suốt chặng đường sự nghiệp. ]]>