Nấm đen chết chóc đe dọa người khỏi Covid-19 ở Ấn Độ

Bệnh nấm đen có tỷ lệ tử vong là 50%, thường đòi hỏi phải loại bỏ các mô xoang hoặc cắt bỏ mắt để điều trị.

Nấm đen chết chóc đe dọa người khỏi Covid-19 ở Ấn Độ
Bệnh nấm đen có tỷ lệ tử vong là 50%, thường đòi hỏi phải loại bỏ các mô xoang hoặc cắt bỏ mắt để điều trị.