Nam diễn viên 90 tuổi bay vào không gian

Ông William Shatner – nam diễn viên đóng loạt phim Star Trek - đã du hành vũ trụ trên tàu Blue Origin và hạ cánh xuống sa mạc Texas, Mỹ ngày 13/10. ]]>

Nam diễn viên 90 tuổi bay vào không gian
Nam diễn viên 90 tuổi bay vào không gianÔng William Shatner – nam diễn viên đóng loạt phim Star Trek - đã du hành vũ trụ trên tàu Blue Origin và hạ cánh xuống sa mạc Texas, Mỹ ngày 13/10. ]]>