Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếp

Phải nghỉ học từ năm 14 tuổi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam sinh Đoàn Đức Mạnh phải đi làm thêm đủ nghề kiếm sống và dành dụm mới có tiền đi học lại. ]]>

Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếp
 Nam sinh giải nhất tay nghề toàn quốc: 14 tuổi đi làm thuê để tích vốn học tiếpPhải nghỉ học từ năm 14 tuổi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam sinh Đoàn Đức Mạnh phải đi làm thêm đủ nghề kiếm sống và dành dụm mới có tiền đi học lại. ]]>