New Zealand truyền điện qua không khí

Công ty điện Powerco của New Zealand sẽ xây dựng mạng lưới thử nghiệm truyền điện qua không khí dựa vào chùm tia vi sóng.

New Zealand truyền điện qua không khí
Công ty điện Powerco của New Zealand sẽ xây dựng mạng lưới thử nghiệm truyền điện qua không khí dựa vào chùm tia vi sóng.