Ngô Kinh - ông hoàng điện ảnh Trung Quốc

Ngô Kinh là sao gốc Hoa hút khách nhất ở phòng vé Trung Quốc song giới chuyên môn nhận định thời huy hoàng của anh mới chỉ bắt đầu.

Ngô Kinh - ông hoàng điện ảnh Trung Quốc
Ngô Kinh là sao gốc Hoa hút khách nhất ở phòng vé Trung Quốc song giới chuyên môn nhận định thời huy hoàng của anh mới chỉ bắt đầu.