Ngủ đêm tại nhà thờ bỏ hoang

Với chi phí từ 57 euro, bạn có thể trải nghiệm ngủ qua đêm tại các nhà thờ bỏ hoang ở Anh.

Ngủ đêm tại nhà thờ bỏ hoang
Với chi phí từ 57 euro, bạn có thể trải nghiệm ngủ qua đêm tại các nhà thờ bỏ hoang ở Anh.