Người dân mừng vì hết cảnh thể dục dưới lòng đường

"Thoát rồi!", Nguyễn Thành thốt lên khi nghe tin từ mai công viên mở cửa, không phải chạy bộ dưới lòng đường, điều khiến anh đau khổ nhiều ngày qua.

Người dân mừng vì hết cảnh thể dục dưới lòng đường
"Thoát rồi!", Nguyễn Thành thốt lên khi nghe tin từ mai công viên mở cửa, không phải chạy bộ dưới lòng đường, điều khiến anh đau khổ nhiều ngày qua.