Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

Sáng 22/7, TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn, nhiều người phải đội mưa tới điểm tiêm vaccine COVID-19 trong khi TP vẫn đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. ]]>

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5
Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5Sáng 22/7, TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn, nhiều người phải đội mưa tới điểm tiêm vaccine COVID-19 trong khi TP vẫn đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. ]]>