Người dùng Việt nhận Galaxy S21 sớm nhất thế giới

Các nhà bán lẻ giao Galaxy S21 series 5G sớm hơn dự kiến, mang đến sự bất ngờ cho người dùng trong nước.

Người dùng Việt nhận Galaxy S21 sớm nhất thế giới
Các nhà bán lẻ giao Galaxy S21 series 5G sớm hơn dự kiến, mang đến sự bất ngờ cho người dùng trong nước.