Người thân, bạn bè đưa tiễn Hoa hậu Thu Thủy

Sáng 8/6 gia đình, bạn bè và những người yêu mến đến tiễn đưa Hoa hậu Thu Thủy trong tang lễ đơn giản tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. ]]>

Người thân, bạn bè đưa tiễn Hoa hậu Thu Thủy
Người thân, bạn bè đưa tiễn Hoa hậu Thu ThủySáng 8/6 gia đình, bạn bè và những người yêu mến đến tiễn đưa Hoa hậu Thu Thủy trong tang lễ đơn giản tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. ]]>