Nguồn lây COVID-19 của 506 người ở trại cai nghiện Bố Lá

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM vừa đưa ra nhận định về nguồn lây COVID-19 của 506 người ở trại cai nghiện Bố Lá. ]]>

Nguồn lây COVID-19 của 506 người ở trại cai nghiện Bố Lá
Nguồn lây COVID-19 của 506 người ở trại cai nghiện Bố LáGiám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM vừa đưa ra nhận định về nguồn lây COVID-19 của 506 người ở trại cai nghiện Bố Lá. ]]>