Nhà giáo chia sẻ giải pháp 'học online không gây chán'

Hơn một tháng học online là khoảng thời gian đủ dài để học sinh 'bắt đầu thấy nản', đặt ra thách thức cho giáo viên và phụ huynh trong việc thu hút sự tập trung của các em.

Nhà giáo chia sẻ giải pháp 'học online không gây chán'
Hơn một tháng học online là khoảng thời gian đủ dài để học sinh 'bắt đầu thấy nản', đặt ra thách thức cho giáo viên và phụ huynh trong việc thu hút sự tập trung của các em.