Nhà trường không buộc thôi học nữ sinh xăm hình

Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (Đồng Nai) khẳng định nữ sinh xăm hình chưa bị kỷ luật, em này đang hoàn thành việc thi học kỳ II. ]]>

Nhà trường không buộc thôi học nữ sinh xăm hình
Nhà trường không buộc thôi học nữ sinh xăm hìnhPhó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (Đồng Nai) khẳng định nữ sinh xăm hình chưa bị kỷ luật, em này đang hoàn thành việc thi học kỳ II. ]]>