Nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời

Nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời tại nhà riêng lúc 3h ngày 8/2/2021, hưởng thọ 92 tuổi. ]]>

Nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời
Nhạc sĩ Hồ Bắc qua đờiNhạc sĩ Hồ Bắc qua đời tại nhà riêng lúc 3h ngày 8/2/2021, hưởng thọ 92 tuổi. ]]>