Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc COVID-19

Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Vân - nhập viện vì mắc COVID-19. ]]>

Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc COVID-19
Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc COVID-19Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Vân - nhập viện vì mắc COVID-19. ]]>