Nhiều trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép hoạt động: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM vừa lên tiếng về danh sách gần 500 trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn chưa được cấp phép, giấy phép hết hạn. ]]>

Nhiều trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép hoạt động: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?
Nhiều trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép hoạt động: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM vừa lên tiếng về danh sách gần 500 trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn chưa được cấp phép, giấy phép hết hạn. ]]>