Những bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2021

Bức ảnh "Người bán đó" của Lý Hoàng Long vào top ảnh xuất sắc trong cuộc thi Ảnh du lịch của năm 2021 do tạp chí nhiếp ảnh All About Photo tổ chức.

Những bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2021
Bức ảnh "Người bán đó" của Lý Hoàng Long vào top ảnh xuất sắc trong cuộc thi Ảnh du lịch của năm 2021 do tạp chí nhiếp ảnh All About Photo tổ chức.