Những cỗ máy sơn vạch kẻ đường tiên tiến

Các cỗ máy sơn vạch kẻ đường hiện nay được thiết kế theo hướng tự động hóa, có thể phun nhiều màu hoặc tạo vạch to bản theo yêu cầu.

Những cỗ máy sơn vạch kẻ đường tiên tiến
Các cỗ máy sơn vạch kẻ đường hiện nay được thiết kế theo hướng tự động hóa, có thể phun nhiều màu hoặc tạo vạch to bản theo yêu cầu.