Những phụ huynh 'đến ngưỡng chịu đựng’ với học online

Vừa bế con trai hai tuổi vừa nấu cháo, chị Linh nghe bé lớp 2 gọi 'Con bị thoát khỏi lớp'; cuống quýt, chị nhờ con lớp 5 giúp em nhưng cháu cũng đang học.

Những phụ huynh 'đến ngưỡng chịu đựng’ với học online
Vừa bế con trai hai tuổi vừa nấu cháo, chị Linh nghe bé lớp 2 gọi 'Con bị thoát khỏi lớp'; cuống quýt, chị nhờ con lớp 5 giúp em nhưng cháu cũng đang học.