Những trường y khoa khó vào nhất nước Mỹ

Đại học bang Florida chỉ nhận 149 sinh viên trong hơn 7.000 hồ sơ, tương đương 2,1%. 9 trường y khoa khác cũng có tỷ lệ chấp nhận dưới 3%.

Những trường y khoa khó vào nhất nước Mỹ
Đại học bang Florida chỉ nhận 149 sinh viên trong hơn 7.000 hồ sơ, tương đương 2,1%. 9 trường y khoa khác cũng có tỷ lệ chấp nhận dưới 3%.