Những yêu cầu từ thực khách bồi bàn nhớ mãi

Một bồi bàn đã cảm thấy bối rối khi vị khách muốn mình nhai hộ thức ăn rồi đặt lại trên đĩa.

Những yêu cầu từ thực khách bồi bàn nhớ mãi
Một bồi bàn đã cảm thấy bối rối khi vị khách muốn mình nhai hộ thức ăn rồi đặt lại trên đĩa.