Ninh Dương Lan Ngọc rạng rỡ trong bộ ảnh cùng chiến dịch 'New me, discover 2021'

Yamaha Motor Việt Nam tiết lộ bộ ảnh mới của "Gái già" Ninh Dương Lan Ngọc và "phi công" Lê Xuân Tiền trong chiến dịch “New me, discover 2021". ]]>

Ninh Dương Lan Ngọc rạng rỡ trong bộ ảnh cùng chiến dịch 'New me, discover 2021'
Ninh Dương Lan Ngọc rạng rỡ trong bộ ảnh cùng chiến dịch 'New me, discover 2021'Yamaha Motor Việt Nam tiết lộ bộ ảnh mới của "Gái già" Ninh Dương Lan Ngọc và "phi công" Lê Xuân Tiền trong chiến dịch “New me, discover 2021". ]]>