Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng từ đại học hàng đầu nước Mỹ

Không chỉ giành học bổng 7 tỷ đồng, nữ sinh trường Ams còn được chọn tham gia chương trình Presidential Scholar dành cho sinh viên xuất sắc của khóa tuyển sinh này. ]]>

Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng từ đại học hàng đầu nước Mỹ
Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng từ đại học hàng đầu nước MỹKhông chỉ giành học bổng 7 tỷ đồng, nữ sinh trường Ams còn được chọn tham gia chương trình Presidential Scholar dành cho sinh viên xuất sắc của khóa tuyển sinh này. ]]>