Nữ sinh trường làng lập kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

Với 150 điểm trong phần thi Khởi động, Đỗ Hồng Liên, nữ sinh trường THPT Mê Linh, Hà Nội xác lập kỷ lục điểm số trong 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia. ]]>

Nữ sinh trường làng lập kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21
Nữ sinh trường làng lập kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21Với 150 điểm trong phần thi Khởi động, Đỗ Hồng Liên, nữ sinh trường THPT Mê Linh, Hà Nội xác lập kỷ lục điểm số trong 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia. ]]>