Ông bố đưa con đi khắp nơi để học tiếng Anh

Anh Thành Trung, 40 tuổi, dành 2 năm đầu đời của con để đưa đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á, với mục đích học tiếng Anh qua trải nghiệm.

Ông bố đưa con đi khắp nơi để học tiếng Anh
Anh Thành Trung, 40 tuổi, dành 2 năm đầu đời của con để đưa đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á, với mục đích học tiếng Anh qua trải nghiệm.